Ziektekostenverzekering op Bonaire

Alle vragen die je in de andere forum's niet kwijt kunt ...

Moderators: Chris, Thomas

Ziektekostenverzekering op Bonaire

Berichtdoor TomB » 26 nov 2006, 14:48

Wie kan er wat zinnigs zeggen over de ziektekosten verzekeringen in de straks nieuwe gemeente Bonaire, zouden Nederlandse Verzekeraars verplicht zijn om een basisverzekering af te sluiten als je als Nederlander op Bonaire c.q. de kleine Antillen woont en niet zo als het nu is dat als je op de Nederlandse Antillen woont geen Nederlandse zorgverzekering kunt afsluiten of je moet er dan zo´n 3 keer zoveel voor betalen dan kan het wel ONVZ heeft een dergelijke verzekering, eigenlijk een schande want de ziekenhuis en dokters kosten liggen op de Antillen veel lager. Reageer !!!
TomB
Geïnteresseerd
Geïnteresseerd
 
Berichten: 10
Geregistreerd: 26 nov 2006, 14:33

Berichtdoor JanK » 27 nov 2006, 19:27

Men zou bezig zijn om de Antillen verdragsland te maken. Gezien de problemen in de politiek op de Antillen en in Nederland zal dit nog wel even duren. Als je ziet welke weggooilanden nu een verdrag hebben en de Antillen niet. Dit heeft ook tot gevolg dat oudere Antillianen niet terug kunnen. Vele van hen kunnen de kosten van een verzekering zoals door jou aangegeven niet betalen. Snijden Verdonk, Wilders en consorten zichzelf in de vingers want ze willen die Antillianen toch kwijt!! Gauw zorgen dat de Antillen verdragsland wordt en zij krijgen hun zin
JanK
 
Berichten: 1
Geregistreerd: 27 nov 2006, 14:15
Woonplaats: Bonaire

Berichtdoor notarisbonaire » 28 nov 2006, 14:31

Het zal in de toekomst wel zo zijn dat ook op Bonaire de zorgverzekering zoals die nu geldt in NL wordt ingevoerd. Maar als dat gebeurt moeten een aantal financiele zaken gelijklopen. Zo zal er een oplossing moeten worden gevonden van het SVB probleem, de valutakwestie, de onderstand, etc. Het zijn niet alleen sociale zaken maar gecombineerd met monetaire. De Nederlandse Antillen beheren thans nog de knip van de SVB. Daar zit aan financiele draagkracht ongeveer 20 miljoen euro in. Wij gaan dus nu als Bonaire uit de pas lopen. In ongeveer 5 jaar tijd zal de SVB zaken worden afgebouwd. Misschien iets langer. In die tijd moeten wij de pas met NL gaan volgen. Die overlappingsperiode zal de Bonaireaan geen pijn mogen doen. Dat is afgesproken met NL.
notarisbonaire
Geïnteresseerd
Geïnteresseerd
 
Berichten: 36
Geregistreerd: 08 nov 2006, 13:46
Woonplaats: Bonaire

Berichtdoor Chris » 19 dec 2006, 17:13

Ingrid schreef:Wie heeft er ervaringen met ziektekostenverzekeringen op Bonaire? Wij beginnen ons eigen bedrijf en zijn dus aangewezen op een particuliere ziektekostenverzekering. Dat blijkt echter niet zo eenvoudig als het lijkt: Ennia heeft ons na 2 1/2 maand wachten geen verzekering kunnen aanbieden "omdat het kantoor op Curacao te druk was". Vervolgens zijn we bij Fatum beland die ons - na 5 weken wachten - nog steeds geen polis kan aanbieden. Bovendien moeten we ons voor minimaal één jaar verzekeren en de premie, in tegenstelling tot wat eerder werd verteld, in één keer voldoen. Dat is een zeer aanzienlijk bedrag. Tot op heden zijn we dus nog steeds niet verzekerd en dat geeft een vervelend gevoel.

Misschien dat de notaris met al zijn ervaring met startende ondernemers een antwoord heeft?

Alvast bedankt!
Ingrid
Avatar gebruiker
Chris
Moderator
Moderator
 
Berichten: 394
Geregistreerd: 27 mei 2004, 20:15
Woonplaats: Bonaire, Kralendijk

Ziekenkostenverzekering Kleine Antillen K3

Berichtdoor TomB » 20 dec 2006, 11:28

Onderstaande reactie ontving ik van het Ministerie van Volksgezondheid, wel is het zo dat je op dit moment een Ziekenkostenverzekering kunt afsluiten bij de ONVZ in Houten maar die is 3 keer zo duur als de normale basisverzekering in Nederland, dus je moet rekenen op een premie van
± € 300.00 p.p per maand zonder aanvullende verzekeringen, en dit terwijl de behandelingskosten op de Antillen een derde zijn van wat er in Nederland gebruikelijk is.
Dus bombardeer het Ministerie met vragen en laat merken dat je op de K3 Antillen in de toekomst als zij Nederlandse Gemeenten worden, dat je ook de zelfde rechten zoals die in Nederland gelden wilt hebben.

Reactie:VWS

Kenmerk: Z/VV-2738203

Uw emailbericht: 5 december 2006

Onderwerp: Zorgverzekering

Behandeld door: mr. P. H. Nas

Telefoon: 070 - 340 7899

E-mail adres: ph.nas@minvws.nlGeachte heerNaar aanleiding van uw e-mail van 5 december 2006 deel ik u het volgende mede.Ik ben ervan op de hoogte dat Bonaire, Saba en Sint-Eustatius in de toekomst een andere staatsrechtelijke positie binnen het Nederlandse Koninkrijk krijgen. Ter voorbereiding op de staatsrechtelijke herziening van de positie vindt er op dit moment onderzoek plaats naar de situatie op de eilanden. Ook de mogelijkheid van aansluiting bij de Nederlandse sociale ziektekostenverzekering zal worden onderzocht. De gevolgen van de nieuwe staatsrechtelijke positie van de eilanden voor het Nederlandse zorgverzekeringstelsel zullen bekend worden gemaakt zodra hierover duidelijkheid is.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.Met vriendelijke groet,de Minister van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,

namens deze,

dr. P.F. Hasekamp,

Directeur Zorgverzekeringen
TomB
Geïnteresseerd
Geïnteresseerd
 
Berichten: 10
Geregistreerd: 26 nov 2006, 14:33

Reactie Minister Nicolai

Berichtdoor TomB » 20 jan 2007, 13:01

Beste mensen

Hieronder de reactie op vragen van mij, zo te lezen is er nog veel onduidelijk maar men is er mee doende, als u vragen heeft benader dan de minister zodat het in Den Haag duidelijk wordt dat er over de Ziektekostenverzekeringen veel problemen zijn die opgelost moeten worden.Geachte heer B,Op de website van minister Nicolaï heeft u een vraag gesteld naar aanleiding van de overeengekomen staatkundige veranderingen voor Bonaire, Saba en Sint Eustatius. U heeft gevraagd welke gevolgen dit heeft voor de zorgverzekering van Nederlanders die op deze eilanden wonen of gaan wonen.Met Bonaire, Saba en Sint Eustatius is afgesproken dat zij onderdeel worden van het Nederlandse staatsbestel. Zij zullen de vorm krijgen van een openbaar lichaam, dat op sommige onderdelen zal lijken op een Nederlandse gemeente. Op dit moment wordt in kaart gebracht welke acties ondernomen moeten worden om deze nieuwe status te bereiken en hoeveel tijd dit zal gaan kosten.Ook de vraag of, en op welke wijze, aangesloten zal worden bij het Nederlandse zorgverzekeringsstelsel komt hierbij aan de orde. De discussie hierover bevindt zich nog in een beginstadium. Voorlopig zullen Nederlanders, die op de Antilliaanse eilanden wonen of gaan wonen, dus nog gebruik moeten maken van de bestaande Antilliaanse zorgverzekeringen.DE MINISTER VOOR BESTUURLIJKE VERNIEUWING EN KONINKRIJKSRELATIES,

voor deze,

de directeur Koninkrijksrelaties,

Koninkrijksrelaties@minbzk.nl

G.E.A. van Craaikamp
TomB
Geïnteresseerd
Geïnteresseerd
 
Berichten: 10
Geregistreerd: 26 nov 2006, 14:33

Verslag vergadering Ziekenkostenverzekering op Curacao

Berichtdoor TomB » 20 jan 2007, 13:10

VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST
BEZOEK AUTORITEITEN
VAN HET MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID UIT DEN HAAG


Curaçao 18 januari 2007

Naar aanleiding van het gesprek dat heden heeft plaatsgevonden met de Vertegenwoordigers van het ministerie van volksgezondheid Nederland, De heren Haaskamp, Bloemheuvel en Schaap en in het bijzijn van vertegenwoordigers van de Bijzondere Ziektekosten Voorzieningen (BZV) Curaçao werd het volgende besproken.

Nadat een ieder zich had voorgesteld werd duidelijk dat deze delegatie is gekomen nadat minister Smith van volksgezondheid Curaçao melding had gemaakt dat de op Curaçao wonende Nederlanders veelal niet verzekerd waren en de gepensioneerde Curaçaoënaar de premies niet meer konden betalen en het ook onmogelijk was gemaakt voor de in Nederland wonende Curaçaoënaars om terug te keren naar het eiland.

De heer Haaskamp legde uit dat een verdrag binnen een koninkrijk onmogelijk is. Dit is alleen mogelijk met andere landen (niet behorende tot het koninkrijk) (Met andere woorden Curaçao wordt GEEN verdragsland).

Gepresenteerd werd het door ons geproduceerde stuk wat u reeds eerder werd aangeboden.

Gelijk werd duidelijk dat optie twee, ook het door hen gekozen uitgangspunt was.
Het voorstel is dan ook van zijde van Nederland, de dekking als ambtenaar van Curaçao voor de 100% dekking zoals deze geldig is op Curaçao.
Dit is een verzekering op 3e klas basis. Dit omdat men rekening wil houden met de mensen met een smallere beurs
Bijverzekeren voor een andere klasse van opname in het ziekenhuis blijft een mogelijkheid, maar moet wel opgenomen worden in de polis via BZV. Ook de premie hiervoor moet rechtstreeks aan de BZV betaald gaan worden (De verhoging van de klasse)
De andere premie (prijsgerelateerd) wordt automatisch ingehouden via het pensioen en of uitkering. (ook de UKW valt onder pensioenen aldus het ministerie).
(optie 2) wij verzekeren ons in Nederland met een dekking tegen kosten baten prijs d.w.z. een veel goedkopere verzekering dan in Nederland, met een clausule in de polis dat deze alleen dekking geeft op Curaçao. Men dient zich bij te verzekeren wanneer men zich buiten het eiland begeeft.

Dit alles wordt opgenomen in een Rijkswet, welke mogelijk al over twee maanden in concept klaar zal zijn. Ingang van deze wet zal zijn naar verwachting 1 januari 2008. Iedereen zal tijdig via zijn pensioenfonds en andere instantie worden ingelicht. Dit om uw lopende verzekering (eventueel buiten het Koninkrijk) op te zeggen.
Nederlandse polissen worden opgeheven met ingang van deze wetgeving.

Verder houdt dit in wanneer men inkomsten heeft uit arbeid op Curaçao men verplicht verzekerd blijft bij SVB Curaçao.
Pas wanneer men stopt met werken moet men zich aanmelden voor de polis voor mensen met een uitkering in Nederland.

Blijft er nog een grote groep over die niet bekend zijn bij de sociale verzekeringsbank Nederland, om reden dat:
1. Zij voor 1957 Nederland hebben verlaten (ingang AOW wetgeving)
2. Zij geen pensioen uit Nederland ontvangen doch van elders
3. Zij niet meer in aanmerking komen voor het afsluiten van een polis op Curaçao om reden van leeftijd of gebrek.

Gesproken hierover werd met de vertegenwoordigers van de BZV. De AZV Curaçao is geschreven, maar kan pas van kracht worden verklaard, wanneer het land (de Nederlandse Antillen) wordt ontbonden.
Iedereen die dan niet verzekerd is zal onder deze AZV gaan vallen.

Kort geschetst:
De verzekering zal er ongeveer uit gaan zien als een persoon die in een verdragsland woont, om zo de zaak gelijk te trekken met alle in het buitenland wonende mensen die een uitkering genieten vanuit Nederland.

Wij als vertegenwoordigers van bepaalde groepen hebben NIET iedereen in ons bestand staan. Het verzoek aan U is e.e.a. zo breed mogelijk bekend te stellen, onder de mensen die het aangaat.

Hopelijk bent u hiermede voldoende ingelicht.
Vriendelijke groeten
A. Treling, P. Weijers en E. Nijhove

atrel@cura.net
TomB
Geïnteresseerd
Geïnteresseerd
 
Berichten: 10
Geregistreerd: 26 nov 2006, 14:33

Ziekenkosten verzekering alleen in Curacao ????

Berichtdoor TomB » 22 jan 2007, 08:44

Onderstaande stond in de Telegraaf van heden 22-01-2007, ik ga er maar van uit dat wat in dit bericht staat gaat gelden voor alle eilanden van de Antillen en niet alleen voor Curacao, in iedergeval wees op uw hoede , je weet maar nooit wat de heertjes in Den Haag bedenken.
Laat in iedergeval van u horen en stuur het Ministerie uw vragen en reacties op dit bericht.

VWS , Email : ph.nas@minvws.nl t.a.v. P.F. Hasekamp

De Telegraaf


Betere dekking zorg op Curaçao

Van onze correspondentWILLEMSTAD – Nederlandse pensionado’s op Curaçao krijgen, naar verwachting per 1 januari 2008, een betaalbare zorgverzekering. Daar gaat het ministerie van Volksgezondheid zich voor inzetten. De pensionado’s hebben zelf met het ministerie over de materie onderhandeld.
Het gaat om ruim duizend mensen, onder wie oud-personeel van de marine en van Shell en teruggekeerde Curaçaoënaars. Nu zijn de Nederlandse pensionado’s nog via Nederland verzekerd en bedraagt de premie ongeveer €140 tot €300.
De medische kosten op Curaçao zijn aanzienlijk lager, maar wat de nieuwe premie gaat kosten, is nog niet bekend. De betaalbare zorgverzekering moet gebaseerd zijn op Curaçaose maatstaven.
TomB
Geïnteresseerd
Geïnteresseerd
 
Berichten: 10
Geregistreerd: 26 nov 2006, 14:33

Ziektekostenverzekering op Bonaire

Berichtdoor TomB » 01 feb 2007, 13:20

Nieuw bericht inzake de Ziekenkosten verzekering op de Antillen-Curacao is dit ook geldig voor Bonaire ?????

Ex-minister bereikt oplossing voor penshonado's Print E-mail
WILLEMSTAD (30-01-07) - Een grote groep gepensioneerden vanuit Nederland - zowel autochtone Nederlanders als Antillianen - die ervoor heeft gekozen om op de Antillen te wonen, kan vanaf 1 januari 2008 weer gebruik maken van een Nederlandse ziektekostenverzekering. 'Het verheugt mij dat weer een belangrijk project in mijn beleid voor de Volksgezondheid die ik in zijn laatste fase achterliet, is geformaliseerd', deelt ex-Volksgezondheidsminister Sandra Smith (MAN) mee.

Zoals bekend kwam bovengenoemde groep mensen zonder dekking voor medische kosten te zitten toen Nederland in januari vorig jaar een algemene ziektekostenverzekering introduceerde. Het aantal mensen dat onder andere op Curaçao onverzekerd is voor medische onkosten, werd hierdoor nog groter.

'Dat is één van de redenen waarom ik een werkbezoek maakte naar Nederland in oktober vorig jaar', vervolgt ex-minister Smith. 'Daar sprak ik met de Nederlandse minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hans Hoogervorst en onmiddellijk kwamen wij overeen dat er een regeling moest komen zodat deze penshonado's weer in staat zouden zijn om een Nederlandse verzekering te hebben voor medische onkosten.'

'Wij besloten toen ook dat de BZV op Curaçao met haar kantoren op de andere eilanden, de instelling zou zijn om deze regeling uit te uitvoeren en te administreren voor Nederland. Hoogervorst en ik spraken verder af dat binnen drie maanden een gemengde commissie bestaande uit Nederlandse en Antilliaanse functionarissen, op Curaçao zou samenkomen om de laatste hand te leggen aan deze regeling waartoe wij in Nederland hadden besloten. Wat recent, medio januari jl., dus ook is gebeurd', merkt Smith verder op.

Hoewel Smith de regeling graag nog dit jaar in werking had zien treden - conform afspraak met Hoogervorst - is zij toch blij dat onze functionarissen op het eiland met de laatste details hielpen zodat de regeling kon worden geformaliseerd. De ex-minister feliciteert de onderhavige groep gepensioneerden met het bereikte resultaat, hetgeen hun gezondheid en het algemeen hun welzijn ten goede komt.

Tenslotte geeft Sandra Smith aan dat zij verschillende andere projecten in hun laatste fase noodzakelijkerwijs heeft moeten achterlaten en dat 'hopelijk ook díe de komende dagen afgerond zullen worden'.(bron Sandra Smith)
Go to top of page Go to top of page
TomB
Geïnteresseerd
Geïnteresseerd
 
Berichten: 10
Geregistreerd: 26 nov 2006, 14:33

Nieuwe regeling onduidelijk voor Bonaire

Berichtdoor TomB » 02 feb 2007, 11:33

Uit de berichtgeving blijkt dat er voor de K3 eilanden blijkbaar toch weer andere regels gaan gelden als voor Curaçao en st. Maarten, zie het bericht hieronder Bron : RNW

goedkope verzekering op K3 eilanden onduidelijk

De nieuwe regeling is het resultaat van onderhandelingen tussen de Nederlandse Antillen en het ministerie van VWS, zo zegt een woordvoerder van het ministerie. Vandaar dat de regeling niet alleen zal gaan gelden voor Curaçao maar ook voor Sint Maarten. Tenminste, als het ontwerp Rijkswet -waarin de ziektekostenverzekering een wettelijke basis hebben- nog in het voorjaar wordt goedgekeurd door het parlement en de Raad van State.
Of voormalige Nederlandse bewoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba ook voor deze oplossing kunnen kiezen, valt volgens VWS heel moeilijk in te schatten. Deze eilanden worden een Nederlandse gemeente. Maar dat betekent nog niet dat de toepasselijke Nederlandse wetten op de eilanden precies hetzelfde worden toegepast. ,,Alle wetten worden doorgekamd. Neem het voorbeeld van de minimumtijd van zes minuten waarin een ambulance ter plaatse moet zijn in Nederland. Je kunt je voorstellen dat die eis lager zal komen te liggen op een eiland als Saba.'' Zo kunnen de rechten op ziektekostenverzekeringen in de toekomstige nieuwe Nederlandse gemeenten dus ook variëren, aldus het ministerie van VWS.
TomB
Geïnteresseerd
Geïnteresseerd
 
Berichten: 10
Geregistreerd: 26 nov 2006, 14:33

Ziekenkostenverzekering op Bonaire reactie Ministerie VWS

Berichtdoor TomB » 07 maart 2007, 10:14

Geachte heer B


Allereerst mijn excuses voor de late reactie op uw e-mail van 6 december 2006.Onlangs hebben er besprekingen plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van het Ministerie van VWS en de Minister van Volksgezondheid en Sociale Ontwikkeling van de Nederlandse Antillen over personen met een Nederlands pensioen die op de Nederlandse Antillen wonen. Er is voorlopige overeenstemming bereikt over een verplichte regeling waarbij de gepensioneerden recht hebben op medische zorg overeenkomstig de Antilliaanse sociale ziektekostenregeling voor Landsdienaren volgens de laagste klasse. Betrokkenen zijn hiervoor een bijdrage verschuldigd aan Nederland. Daarnaast zullen zij de mogelijkheid krijgen om zich binnen 4 maanden na inwerkingtreding van de regeling zonder risicoselectie bij te verzekeren voor hogere klassenligging in het ziekenhuis. Hiervoor zijn zij dan een bijdrage verschuldigd aan het Antilliaanse Bureau ziektekostenvoorzieningen, dat de ziektekostenregeling voor Landsdienaren uitvoert.

De regeling heeft betrekking op de gehele huidige Nederlandse Antillen (Curaçao, Bonaire, St. Maarten, St. Eustatius en Saba). Na de verwachte herziening van het Statuut van het Koninkrijk zal in overleg met de Antilliaanse autoriteiten worden bepaald in relatie tot welke landsdelen de Regeling van toepassing blijft. De inwerkingtreding van de regeling is voorzien per 1 januari 2008.Nederlanders die woonachtig zijn op Bonaire, Saba of Sint-Eustatius en geen aanspraak maken op een Nederlands pensioen komen niet in aanmerking voor bovengenoemde regeling. Zij zijn onderworpen aan de sociale zekerheidswetgeving van de Nederlandse Antillen. Indien deze onderworpenheid niet leidt tot dekking onder één van de sociale ziektekostenverzekeringen dan hebben deze personen de mogelijkheid om een particuliere verzekering af te sluiten.Met vriendelijke groet,Indra Ramkhelawan

Voorlichting VWS

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Postbus 20350

2500 EJ Den Haag

www.minvws.nl
TomB
Geïnteresseerd
Geïnteresseerd
 
Berichten: 10
Geregistreerd: 26 nov 2006, 14:33

De kogel is door de kerk, besluit zorgverzekering is genomen

Berichtdoor Larose » 20 sep 2007, 15:38

Hallo allemaal,
ik ben ook bezig geweest informatie te verzamelen over de nieuwe zorgverzekering, er is een besluit gevallen, zie onderstaande e-mail die ik heb ontvangen:
"Beste heer D,
De kogel is inderdaad door de kerk, in zoverre dat de wet is goedgekeurd in de Rijksministerraad op 24 augustus jongstleden. Hij moet echter nog geaccordeerd worden door de eerste en tweede kamer. Desalniettemin zijn wij van BZV samen met College voor zorgverzekeringen (CVZ) begonnen met de voorbereidingen.

In de week van de 24ste tot en met de 28ste september hebben wij voorlichtingssessies op zowel Curaçao, Bonaire als St. Maarten. Omdat u in Nederland zit kan u de sessies niet bijwonen.

Met een WAO uitkering komt u in ieder geval in aanmerking voor deze verzekering. Op de website van de CVZ kunt u op dit moment meer informatie hierover vinden. U kunt ook bellen naar 003110-4289551 voor nadere informaties.
Zogauw wij meer informatie hierover hebben en onze brochures klaar zijn, kan ik u altijd zonodig meer informatie toesturen.
Met vriendelijke groet,
Facilitaire Dienst /P & O
BZV Hoofdkantoor
Curaçao
Website www.bzv.an

Ik ben benieuwd wat "jullie" te horen krijgen, de CVZ in Nederland geeft geen commentaar.

Groeten, Hans


[/b]
Avatar gebruiker
Larose
 
Berichten: 3
Geregistreerd: 05 aug 2007, 19:31

Meer informatie over de zorgverzekering!!

Berichtdoor Larose » 30 sep 2007, 16:28

Hallo iedereen,
voor meer actuele informatie kijk op:
http://banboneirubek.web-log.nl/boneiru ... kteko.html
en http://banboneirubek.web-log.nl/tipstru ... verze.html

Groeten, Hans
Avatar gebruiker
Larose
 
Berichten: 3
Geregistreerd: 05 aug 2007, 19:31

Re: Ziektekostenverzekering op Bonaire

Berichtdoor TomB » 30 okt 2008, 13:41

Hierbij de laatste info over de Antillen regeling komt er neer dat je het voorlopig zelf maar uit moet zoeken en in de tussentijd als je op Bonaire woont onverzekerd bent of een hele dure verzekering van zo'n € 400,00 per persoon per maand in Nederland of elders in de wereld moet afsluiten, dat is € 5000.00 per jaar KASSA !!!!


Geachte heer/mevrouw

Op dit moment wordt er gewerkt aan het stoppen van de voorbereidingen
voor de zogenaamde Antillenregeling. De Rijksministerraad heeft op
voorstel van minister Klink van Volksgezondheid ingestemd met intrekking
van deze Rijkswet, maar dit is nog niet officieel vastgelegd. Pas als de
intrekking ook door het parlement is goedgekeurd en door Hare Majesteit
Koningin Beatrix is bekrachtigd, kunnen wij dit ook officieel op onze
website publiceren.

De inwoners van Bonaire, St. Eustatius en Saba (BES-eilanden) komen,
zodra de nieuwe staatkundige verhoudingen binnen het Koninkrijk gelden,
te vallen onder de (verplichte) Zorgverzekering BES, die momenteel wordt
ontwikkeld. Voor de korte termijn onderzoekt de Antilliaanse regering de
mogelijkheid om gepensioneerde Nederlanders op vrijwillige basis onder
te brengen in de Antilliaanse ziektekostenverzekering.

Als u op de Antillen gaat wonen, komt uw Nederlandse zorgverzekering te
vervallen. U bent in een dergelijke situatie zelf verantwoordelijk voor
een verzekering tegen medische kosten.

Als u na het raadplegen van deze informatie toch nog vragen hebt, dan
kunt u per telefoon contact opnemen met ons telefoonteam. Dat is op
werkdagen van 09.00 tot 17.30 uur bereikbaar onder telefoonnummer 00 31
- 10 - 428 9551.

Met vriendelijke groet,

Dirk Everse
Het College voor zorgverzekeringen
TomB
Geïnteresseerd
Geïnteresseerd
 
Berichten: 10
Geregistreerd: 26 nov 2006, 14:33


Keer terug naar Vraagbaak ...

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 2 gasten

cron